تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : پنج شنبه 21 آذر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها
تاسیس باشگاه کارآفرینان - کانون کارآفرینان توسعه گرا تاسیس باشگاه کارآفرینان - کانون کارآفرینان توسعه گرا برنامه اقدام
.

 

اخبار و رویدادها
آرشیو
جستجو
پیوندها