تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 3 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها
تاسیس باشگاه کارآفرینان - کانون کارآفرینان توسعه گرا تاسیس باشگاه کارآفرینان - کانون کارآفرینان توسعه گرا برنامه اقدام راه اندازی وبسایت گروه بین المللی اقتصادی کارآفرینان توسعه گرا
.

 

اخبار و رویدادها
آرشیو
جستجو
پیوندها