تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون
* نام
* نام خانوادگی
* تلفن
* تلفن همراه
* ایمیل
نام شرکت/مؤسسه
شماره عضویت در کانون (در صورتیکه عضو کانون هستید)
* متن پیام

آدرس ما در نقشه گوگل