تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 1 خرداد 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

مهتاب معزی

تعداد بازدید : 2163
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۳
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال