تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 22 آبان 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

هبت اله فاضلی

تعداد بازدید : 1720
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۲۷
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال