تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

علیرضا شیرمحمدی

تعداد بازدید : 2454
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۲/۲۱

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال