تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 2 شهریور 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

کمیسیون راهبردی (اتاق فکر کانون)

تعداد بازدید : 2591
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال