تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : پنج شنبه 21 آذر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

منشور و برنامه استراتژیک کانون

تعداد بازدید : 5957
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۱

صفحه بعدی (برنامه استراتژیک کانون)

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال