تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 3 بهمن 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

روابط عمومی، تبلیغات و انتشارات

تعداد بازدید : 2221
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال