تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

دبیرخانه کانون

تعداد بازدید : 3093
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۶

در راستای خروج از مشکلات فعلی و تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی، از فعالین اقتصادی و کارآفرینان ارجمند بخش خصوصی دعوت می شود مشکلات و تنگناهای احتمالی در مسیر کسب و کار خود را به همراه نظرات و راه حلهای پیشنهادی و یا مقالات و تحقیقات خود را بمنظور بررسی و پیگیری از طریق مراجع ذیربط به دبیرخانه کانون منعکس نمایند. به این منظور، خواهشمند است فرم موجود در این بخش را تکمیل و ارسال نمایید.

 

02188794838

info@kanoonkt.com

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال