تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

دبیرخانه کانون

تعداد بازدید : 2801
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۱/۶

در راستای خروج از مشکلات فعلی و تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی، از فعالین اقتصادی و کارآفرینان ارجمند بخش خصوصی دعوت می شود مشکلات و تنگناهای احتمالی در مسیر کسب و کار خود را به همراه نظرات و راه حلهای پیشنهادی و یا مقالات و تحقیقات خود را بمنظور بررسی و پیگیری از طریق مراجع ذیربط به دبیرخانه کانون منعکس نمایند. به این منظور، خواهشمند است فرم موجود در این بخش را تکمیل و ارسال نمایید.

تلفن تماس با دبیرخانه

021-22364174

021-22369262

ایمیل دبیر خانه: info@kanoonkt.com

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال