تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

سخنگوی کانون

تعداد بازدید : 2803
تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۲

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال