تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 3 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضاء اولین مجمع موسس کانون

تعداد بازدید : 4134
تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۶/۲۴

اعضاء اولین مجمع موسس کانون کارآفرینان توسعه گرا

(فرآیند ثبت وزارت کشور)

1) جناب آقای نادر عطایی

2) جناب آقای حسین سلطانی نیا

3) جناب آقای کاظم سمّاک

4) جناب آقای علی اصغر گلسرخی

5) جناب آقای منوچهر ملکیانی فرد

6) جناب آقای محمد مروّج حسینی

7) جناب آقای عبدالحمید مبصّری

8) جناب آقای هبت الله فاضلی

9) جناب آقای علیرضا محمدی دانیالی

10)  جناب آقای محمد علی کریمی

11)  جناب آقای ناصر رئیسی فرد

12) جناب آقای عباس صحرائی اردکانی

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال