تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 22 آبان 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

پروانه فعالیت کانون (وزارت کشور)

تعداد بازدید : 1978
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۲/۷

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال