تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

اعضای شورای عالی کانون

تعداد بازدید : 1527
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱/۲۸

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال