تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضای شورای عالی کانون

تعداد بازدید : 2573
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱/۲۸

 

 لیست منتخبین دور دوم شورایعالی کانون کارآفرینان توسعه گرا در مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/30 
ردیف نام و نام خانوادگی 
1 حسین سلطانی نیا عضو اصلی
2 نادر عطایی عضو اصلی
3 سید محمد صدر هاشمی نژاد عضو اصلی
4 محمد عطاردیان عضو اصلی
5 علی اصغر گلسرخی عضو اصلی
6 علیرضا ناصر معدلی عضو اصلی
7 کاظم سماک عضو اصلی
8 محمد مهدی تابع قانون عضو اصلی
9 علیرضا مقدس زاده اردبیلی عضو اصلی
10 حبیب اله انصاری عضو اصلی
11 علی زواشکیانی عضو اصلی
12 میترا مبین عضو اصلی
13 هبت اله فاضلی عضو اصلی
14 غلامرضا سلیمانی امیری عضو اصلی
15 ایرج شریفی ال اقا عضو اصلی
16 علیرضا محمدی دانیالی عضو اصلی
17 علیرضا شیر محمدی فرد عضو اصلی
18 ناصر رئیسی فرد عضو اصلی
19 فرزاد بیغال عضو اصلی
20 بهروز زندی عضو اصلی
21 حمیدرضا هوشمند آرین عضو اصلی
22 نیما امینیان عضو اصلی
23 محمد غنی زاده عضو اصلی
24 عوض محمد پارسا عضو اصلی
25 ایرج رهبر عضو اصلی
26 حسن نیک کار اصفهانی عضو اصلی
27 محمد رضا تقی گنجی عضو اصلی
28 محمد حسن کرمانی عضو اصلی
29 طاهره توکل نیا عضو اصلی
30 سیدمحمد علی فاطمی عضو اصلی
31 پیام باقری عضو اصلی
32 محمد طاهر اهنگری اسبویی عضو اصلی
33 اراز زورچنگ عضو اصلی
34 مرجان اقاجان زاده هوشیار عضو اصلی
35 پرهام سیدین عضو اصلی
36 رضا توکلان عضو علی البدل
37 جواد حداد عضو علی البدل
38 سیروس بلورچی عضو علی البدل
39 محمد فرشاد کاوه پیشه عضو علی البدل
40 محمود شریفیان عضو علی البدل
لیست منتخبین بازرسین کانون کارآفرینان توسعه گرا در مجمع عمومی عادی مورخ 1397/07/30 
1 رعنا حاجی شیخی اسکوئی بازرس اصلی
2 حمید شایگان بازرس علی البدل

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال