تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 5 خرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

مصوبات مورخ 95/01/23

تعداد بازدید : 1762
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱/۲۸

 

 

تصاویر مربوط به اولین جلسۀ شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا را در اینجا ببینید

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال