تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

گزارش جلسات کمیته

تعداد بازدید : 1281
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵

 

 

گزارش جلسات کمیته امور استان ها و شعب و بین الملل
تاریخ:
1395/10/12
1395/08/02
1395/05/31
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال