تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضاء کمیته

تعداد بازدید : 1870
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵

 

اعضاء کمیتۀ امور اقتصادی کانون کارآفرینان توسعه گرا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

 

1

سید مصطفی هاشمی طباء

 

 

2

نادر عطائی

 

 

3

کاظم سمّاک

 

 

4

محمد کاظم

 

 

5

غلامرضا سلیمانی امیری

 

 

6

محمدرضا تقی گنجی

 

 

7

تورج دهقانی

 

 

8

عوض محمد پارسا

 

 

9

ابراهیم امیرآبادیان

 

 

10

علیرضا محمدی دانیالی

 

 

11

محمود جامساز

 

 

12

علیرضا ناصر معدلی

 

 

13

محمدرضا امینی

 

 

14

علی اصغر گلسرخی

 

 

15

رضا ناصر معدلی

 

 

16

عبدالخالق باران زهی

 

 

17

سید حسین میرلوحی

 

 

18

محمدرضا ایران نژاد

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال