تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

گزارش جلسات کمیته

تعداد بازدید : 1509
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵
 
 
گزارش جلسات کمیته اموراقتصادی
 
تاریخ:
1395/07/01
1395/05/25
1395/05/03
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال