تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

اعضاء کمیته

تعداد بازدید : 1026
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵

 

اعضاء کمیتۀ  روابط عمومی،تبلیغات و انتشارات کانون کارآفرینان توسعه گرا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

1

مسعود عزیزی

مدیر روابط عمومی کانون کارآفرینان توسعه گرا

مدیر مسئول مجله کارآفرینان توسعه گرا

 

 

2

سمیرا مرزبان 

مدیر عامل گروه فرانگر 

 

  

       
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال