تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 26 خرداد 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

اعضاء کمیته

تعداد بازدید : 1244
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵

 

اعضاء کمیتۀ  روابط عمومی،تبلیغات و انتشارات کانون کارآفرینان توسعه گرا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

1

   

 

 

2

   

 

  

       
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال