تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 27 مهر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضاء کمیته

تعداد بازدید : 1367
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵

 

اعضاء کمیتۀ  روابط عمومی،تبلیغات و انتشارات کانون کارآفرینان توسعه گرا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

1

   

 

 

2

   

 

  

       
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال