تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 6 خرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضاء کمیته

تعداد بازدید : 1551
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵

 

اعضاء کمیتۀ  محیط زیست کانون کارآفرینان توسعه گرا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

1

ايرج شريفي آل آقا

عضو هیأت مدیره و مدیر بازرگانی شرکت الیاف سرامیک سپید

 

 

2

سيروس بلورچي

              مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور پارساز

 

 

3

اميد آوا

مشاور مستقل

 

 

4

 محمد رضواني  

 

 

5

سيروس سليمي پور                                                    مشاور عالی هیأت مدیرۀ گروه جهانپارس

 

 

6

رضا توكلان                                مدیر استراتژی هلدینگ دارو پخش

 

 

7

علي اصغر حمزه گودرزي                                                                       مدیرعامل شرکت  سیمان فراوران گرمسار

 

 

8

غلامرضا رضايي نيا                                                                                                                                                                          مدیرعامل شرکت ساختمانی سپانو

 

       

 

       

 

       

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال