تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

گزارش جلسات کمیته

تعداد بازدید : 1253
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۵
 
 
گزارش جلسات کمیته اموراجتماعی
 
تاریخ:
1395/09/24
1395/09/09
1395/08/11
1395/07/28
1395/07/13
1395/07/03
1395/06/29
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال