تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

دعوتنامه های کمیته ها

تعداد بازدید : 521
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۱۲
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال