تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : جمعه 2 فروردین 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

راهبردی ‏

تعداد بازدید : 1171
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۵

دعوتنامه جلسه مورخ 1395/07/25 کمیته راهبردی کانون کارآفرینان توسعه گرا

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال