تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

محیط زیست ‏

تعداد بازدید : 906
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۵

جلسه مورخ 1395/07/28 کمیته محیط زیست کانون کارآفرینان توسعه گرا

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال