تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

اموراستانها و شعب و بین الملل

تعداد بازدید : 987
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۵

اولین جلسه کمیته اموراستانها وشعب کانون کارآفرینان توسعه گرا

اولین جلسه ادغام شده کمیته امور استانها و شعب و کمیته بین الملل کانون کارآفرینان توسعه گرا مورخ 1395/08/02

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال