تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 6 خرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضاء کمیته

تعداد بازدید : 1634
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۴

اعضای کمیته کمیته توسعه صادرات و سرمایه گذاری

 

 

 

          ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

1 علیرضا شیرمحمدی

2 آرین توکل نیا

3 جواد حداد

4 سیروس بلورچی

5 وحیدرضا سپهری

6 محسن خداکرمی

7

محمد توکل نیا

8 پیام باقری

9 طاهره توکل نیا

10 فهیمه خانزادی

11 مرجان آقازاده هوشیار

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال