تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

دعوتنامه های اعضاء هیأت مدیره

تعداد بازدید : 4055
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۵

دعوتنامه جلسه مورخ  1395/07/19 هیأت مدیره کانون کارآفرینان توسعه گرا

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال