تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 3 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

گزارش جلسات هیأت مدیره

تعداد بازدید : 1939
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۷/۲۶

مصوبات جلسه هیأت مدیره مورخ 1395/07/19

مصوبات جلسه هیأت مدیره مورخ 1395/11/11

آئین نامه اجرایی سازماندهی و نحوه ارتباط شبکه ای کانون کارآفرینان توسعه گرا با شعب و دفاتر نمایندگی داخل و خارج کشور(پیوست مصوبات 1395/11/11)

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال