تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 6 خرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضاء هیأت مدیره

تعداد بازدید : 2991
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۱

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال