تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

اعضاء هیأت مدیره

تعداد بازدید : 1899
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۱

 

اعضاء هیأت مدیرۀ  کانون کارآفرینان توسعه گرا

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

 

1

نادر عطائی

 

 

2

حسین سلطانی نیا

 

 

3

کاظم سمّاک

 

 

4

علیرضا محمدی دانیالی

 

 

5

علی اصغر گلسرخی

 

 

6

عبدالحمید مبصّری

 

 

7

هبت اله فاضلی

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال