تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 1 مرداد 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

کمیته امور اقتصادی

تعداد بازدید : 734
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۱

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال