تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 24 شهریور 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

گزارش جلسات کمیته

تعداد بازدید : 1295
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۱

گزارش جلسات کمیته راهبردی

تاریخ:

1395/07/25

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال