تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

کمیته امور اجتماعی

تعداد بازدید : 1121
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۳

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال