تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 6 اسفند 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

دبیر کل

تعداد بازدید : 2015
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۵

  

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال