تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

فرهنگی و اجتماعی

تعداد بازدید : 1163
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۸

>تهران و شهردار جدیدش

>انتظارات از یک رئیس جمهور ملی، مسلمان و منتخب مردم: نادر عطائی

>نجات ایران با شجاعت برجام: سید مصطفی هاشمی طبا

>بررسی مسائل و معضلات زیست محیطی کشور و راه حل پیشنهادی: نادر عطائی

>بررسی تجهیزات پزشکی در عرصه سلامت: سعید رضا رحم دار

>چرا عضو کانون مدیران کارآفرین توسعه گرا بشویم: فرزاد بیغال

> کارآفرینان و انتخابات اتاق بازرگانی: محمدکاظم

>10 ویژگی سکانداران آینده اتاق بازرگانی از نگاه ملی و بین المللی: حسین سلطانی نیا

> شرایط و انواع عضویت در اتاق های بازرگانی در سایر کشورها: حسین سلطانی نیا

> از اتاق مطلوب تا اتاق کارآمد: شبنم بهرامی

>حکومت سمن ها: محسن رنانی
 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال