تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 2 اردیبهشت 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

تشکیلات و عضویت

تعداد بازدید : 911
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۸/۱۸

اولین جلسه کمیته تشکیلات و عضویت مورخ 1395/08/24

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال