تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 26 تیر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

خراسان بزرگ

تعداد بازدید : 1439
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۴

.

عکس های نشست سوم بهمن ماه اعضای کانون کارآفرینان توسعه گرا در خراسان رضوی

.

                                                                                                     
                                                            
                                          
 
 
 

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال