تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

خراسان بزرگ

تعداد بازدید : 1877
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۴

.

عکس های نشست سوم بهمن ماه اعضای کانون کارآفرینان توسعه گرا در خراسان رضوی

.

                                                                                                     
                                                            
                                          
 
 
 

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال