تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 28 آبان 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

معاونت اجرایی

تعداد بازدید : 993
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۷

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال