تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 20 مرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

معاونت اجرایی

تعداد بازدید : 1785
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۷
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال