تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

معاونت اجرایی

تعداد بازدید : 1848
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۷
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال