تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 3 بهمن 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

معاونت اجرایی

تعداد بازدید : 1065
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۷

سوابق اجرای آقای دکتر علیرضا شیرمحمدی (کلیک کنید)

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال