تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

آئین نامه

تعداد بازدید : 1065
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۲۳

آئین نامه اجرایی سازماندهی و نحوه ارتباط شبکه ای کانون کارآفرینان توسعه گرا با شعب و دفاتر نمایندگی داخل و خارج کشور

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال