تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 3 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

تصویب برنامه عملیاتی کانون کارآفرینان توسعه گرا

تعداد بازدید : 372
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵

"تصویب برنامه عملیاتی کانون کارآفرینان توسعه گرا"

دومین جلسه شورای عالی کانون کارآفرینان توسعه گرا با حضور اکثریت قریب به اتفاق اعضا به منظور بررسی و تصویب برنامه عملیاتی کانون در سال های 1397 و 1398 برگزار گردید.

در این جلسه برنامه پیشنهادی هیات مدیره کانون، توسط اعضاء شورای عالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. اهمیت توجه به اقتصاد کلان در کنار برنامه های عملیاتی یکی از نکات مورد توجه از سوی اعضاء شورای عالی کانون بود که در کنار راهبردهای زیر مورد تصویب قرار گرفت:

  • ارائۀ راهکارهای اجرائی برای عبور از بحران فعلی کشور در راستای راهبرد ایفای نقش هر چه بیشتر کارآفرینان در حوزۀ مسئولیت های اجتماعی و اقتصادی
  • تبیین جایگاه بخش خصوصی برای خروج از بحران اقتصادی کشور به عنوان وظیفۀ ملّی و هدف اصلی کانون
  • کمک به تجهیز منابع از داخل و خارج از کشور برای حل مشکلات مالی بنگاه ها
  • راهکارهای مؤثر برای توسعۀ کسب و کار ، توسعۀ صادرات خدمات و کالا
  • تبیین و ارائۀ نظرات بخش خصوصی در ارتباط با روابط خارجی و بین المللی کشور در راستای برون رفت از مشکلات موجود
  • کمک به توسعۀ صنعت توریسم به عنوان راهکار اساسی جهت افزایش درآمد ارزی و حل مشکل اشتغال کشور

توجه به توانمند سازی، صادرات، جذب سرمایه خارجی، تقویت تولید، توسعه گردشگری، حمایت از کارآفرینان در قالب برنامه های عملیاتی از سرفصل های مهم این برنامه اجرایی به شما می آید.

کانون کارآفرینان توسعه گرا با حضور صدها نفر از متخصصین کشور در حوزه های مختلف صنعت، خدمات و کشاورزی به منظور ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور شکل گرفته است و در نظر دارد با توجه به استفاده از الگوهای نوین و توانمند سازی اعضاء خود نسبت به دست یابی به چشم انداز خود اقدام نماید.

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال