تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 26 خرداد 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

اعضای شورای عالی دور اوّل

تعداد بازدید : 106
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال