تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : پنج شنبه 1 اسفند 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اعضای شورای عالی دور دوم

تعداد بازدید : 306
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸

 

 

 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال