تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : پنج شنبه 2 اسفند 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

گزارش جلسات

تعداد بازدید : 41
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
گزارش جلسات کمیته توسعه صادرات و سرمایه گذاری

 

تاریخ:

 


1397/10/5
 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال