تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 27 مهر 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

گزارش جلسات

تعداد بازدید : 182
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
گزارش جلسات کمیته توسعه صادرات و سرمایه گذاری

 

تاریخ:

 


1397/10/5
 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال