تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 26 خرداد 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

روابط عمومی کانون

تعداد بازدید : 63
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال