تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

روابط عمومی کانون

تعداد بازدید : 299
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال