تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : پنج شنبه 1 اسفند 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

روابط عمومی کانون

تعداد بازدید : 201
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال