تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : سه شنبه 14 مرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

شرح وظایف و ماموریت ها

تعداد بازدید : 297
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱۴

در حال به روزرسانی...

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال