تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

شرح وظایف و ماموریت ها

تعداد بازدید : 349
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱۴

در حال به روزرسانی...

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال