تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : چهارشنبه 7 خرداد 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

تعداد بازدید : 226
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱۴
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال