تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 4 آبان 1399
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت

تعداد بازدید : 329
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۵/۱۴
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال