تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : جمعه 2 فروردین 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

باشگاه کارآفرینان به همت کانون کارآفرینان توسعه گرا راه اندازی می شود

تعداد بازدید : 226
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۶
با تصویب هیأت مدیرۀ کانون کارآفرینان توسعه گرا، باشگاه کارآفرینان این کانون از طریق مشارکت اعضا و شرکت ها و بنگاههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور تشکیل می شود. به گزارش روابط عمومی کانون کارآفرینان توسعه گرا این کانون با مشارکت با شرکت ها و یا سازمان هایی که دارای امکانات مورد نیاز و مندرج در طرح"باشگاه کارآفرینان" هستند تشکیل می شود. دکتر حسین سلطانی دبیر کل کانون کارآفرینان توسعه گرا، با ابلاغ این مصوبه کانون اعلام کرد: با توجه به مصوبه هیأت مدیره، مقرّر است چنانچه اعضاء محترم کانون در سطح استان تهران دارای امکانات مورد درخواست در طرح می باشند، نسبت به ارسال مشخصات امکانات خود متناسب با طرح به منظور شناسایی و ارزیابی حداکثر تا تاریخ 10/12/1396 اقدام نمایند و پیشنهادات اعضاء در اولویت قرار گیرد. بدیهی است پس از تاریخ فوق الذکر، دبیرخانه کانون نسبت به اعلام عمومی و انتشار آگهی به منظور شناسایی و ارزیابی افراد حقیقی و حقوقی که علاقمندی به مشارکت در این طرح را دارند، اقدام خواهد نمود. گفتنی است کانون کارآفرینان توسعه گرا به عنوان یک تشکل غیردولتی برای نجات بخش های اقتصادی و توسعه کارآفرینی کشور اقدام کرده و در حال حاضر بسیاری از بنگاه و شرکت های مهم کشور عضو این کانون تحولگرا هستند.
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال