تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : دوشنبه 19 آذر 1397
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

شرکت ترکمن گاز به منظور خرید و تامین نیازهای خود اقدام به برگزاری مناقصه بین المللی کرده است در راستای ایجاد هماهنگی تامین کنندگان ایرانی اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد.

تعداد بازدید : 68
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱/۱۸
شرکت ترکمن گاز به منظور خرید و تامین نیازهای خود اقدام به برگزاری مناقصه بین المللی کرده است در راستای ایجاد هماهنگی تامین کنندگان ایرانی اسناد مناقصه به شرح ذیل می باشد.آخرین مهلت ارسال اسناد 1397/01/24 می باشد.

فایل های مرتبط
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال