تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : یکشنبه 26 خرداد 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
نشست ها و جلسات کانون

قانون و آيي ننامه اجرايى احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور

تعداد بازدید : 138
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۳/۲۸
قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك ها و ساير منابع مالي و پولي كشور

/uploads/کتابچه سرمایه گذاری.pdf/uploads/کتابچه سرمایه گذاری.pdf

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال