تحقق توسعه اقتصادی کشور با محوریت بخش خصوصی در راستای تامین منافع ملی
امروز : شنبه 2 شهریور 1398
معرفی کانون
ارکان کانون
شورای عالی کانون
کمیسیون ها

اولین همایش ملی کارآفرینان با رویکرد معرفی بنگاههای مسئولیت پذیر با چشم انداز انتقال تجربیات

تعداد بازدید : 102
تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۹/۱۴
بنیاد توسعه کار آفرینی استان تهران در نظر دارد با همکاری کانون کارآفرینان توسعه گرا و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اولین همایش ملی کارآفرینان با رویکرد معرفی بنگاههای مسئولیت پذیر با چشم انداز انتقال تجربیات به عنوان بهترین ابزار ترویج و توسعه کارآفرینی و تعاون که در نهایت به توسعه عدالت اجتماعی، توانمند سازی جوانان و پیشرفت و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال پایدار در کشور می انجامد را، در دیماه سال جاری با حضور مقامات عالی نظام و مسئولین حوزه های مرتبط برگزار کند.

با احترام باطلاع می رساند، بنیاد توسعه کار آفرینی استان تهران در نظر دارد با همکاری کانون کارآفرینان توسعه گرا و  اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اولین همایش ملی کارآفرینان با رویکرد معرفی بنگاههای مسئولیت پذیر با چشم انداز انتقال تجربیات به عنوان بهترین ابزار ترویج و توسعه کارآفرینی و تعاون که در نهایت به توسعه عدالت اجتماعی، توانمند سازی جوانان و پیشرفت و بهبود فضای کسب و کار و اشتغال پایدار در کشور می انجامد را، در دیماه سال جاری با حضور مقامات عالی نظام و مسئولین حوزه های مرتبط برگزار کند.

در همین راستا جهت حضور در همایش و کسب ازلاعات بیشتر به سایت www.btkt.ir مراجعه نموده و با شماره های 88824503-09128583224 دبیرخانه اجرایی تماس بگیرید. 

میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال