ارتباطات دوره ها

محبوب ترین
پرطرفدار

همه ارتباطات دوره ها

ما 1 دوره را برای شما پیدا کردیم
مشاهده

ماشین مهارتهای ارتباطی

22.5 ساعت
همه سطوح

برخلاف سایر دوره ها ، ماشین مهارتهای ارتباطی دوره کاملی …

آنچه خواهید آموخت
هر آنچه برای پیشرفت مهارتهای ارتباطی خود باید بدانید
در تجارت و زندگی اقناع کننده و تأثیرگذارتر شوید